Stickning

De flesta av oss har väl provat på att sticka någon gång, åtminstone i skolan. Det verkar som att man därefter valt bana. Antingen stickar man mycket och gärna eller också inte alls. Här kommer i alla fall en liten presentation av olika sätt att sticka.

Det finns två sätt att sticka en maska. Antingen stickar man räta maskor (rm) eller också stickar man aviga maskor (am). Egentligen är det precis samma sorts maska du stickar, skillnaden är bara om den skapas med rät- eller avigsidan framåt. Dessa maskor kan kombineras på valfritt sätt, vilket ger möjlighet till ett otal variationer.

Här på bilderna ovan ser vi till vänster en sk slätstickad yta som består av räta maskor. Det åstadkommer man genom att, om man stickar på raka stickor, sticka ett varv rm och sedan när man vänder och stickar tillbaka åt andra håller, stickar enbart am. Stickar man på rundsticka stickar man rm hela tiden, runt, runt.

Den andra bilden visar hur man kan skapa ett mönster i stickningen genom att kombinera rm och am på olika sätt. De rm ger en slät randad yta medan de am blir mer knottriga med sitt lite vågiga utseende.

Väljer man att sticka enbart rm hela tiden på raka stickor, även när man vänder och stickar tillbaka, får man något som kallas rätstickning.  Plagget blir då förstås liksidigt.

 

 

Här till höger ser vi både rät- och avigsidan på ett par slätstickade sockar vars häl just håller på att formas.

 

 

När man ska sticka en kant eller en mudd, utnyttjar man de olika egenskaper som kombinationer av rm och am har.

Stickar du varannan maska rät och varannan avig (det är också vanligt med resårer bestående av 2 rm, 2 am), som mudden på 1. den första bilden, får du en elastisk kant som inte rullar sig., vilket den skulle göra om du började sticka slätstickning direkt.

Just detta, att slätstickning  rullar sig, utnyttjar man i 2. den mittersta bilden. Det första svarta partiet är stickat i slätstickning. Det rullar ihop sig till en liten tub med avigan utåt, vilket ska bli vantens rätsida. Sen när du byter färg, i detta fallet till den rosaorange, så vänder du även stickriktning! Fortsätter med slätstickningen men nu åt andra hållet, så att rätsidan hamnar utåt.

Slutligen, bild 3,  ett exempel på en mudd stickad i rätstickning, som heller inte rullar sig. Antingen stickar du fram och tillbaka med rm och syr ihop mössan sedan, eller också stickar du runt runt på rundstickor, men då måste du sticka vartannat varv rm, vartannat am.

En variant på detta är mosstickning. Då stickar du varannan maska rät, varannan avig, men på nästa var byter du så att rm hamnar ovanpå am. Resultatet blir ett lite knottrigt men smidigt och töjbart material.

 

Vill man utveckla möjligheterna till olika mönstereffekter ytterligare kan vi titta på några exempel. Här bredvid ser vi hur det kan se ut om man gör sk falska flätor. Och så här gör man:

Sticka ribbstickning 2rm, 2am. Vart 4:e v görs ett omslag före de 2 rm, sticka de 2 rm och dra omslaget över dem. Enkelt!

På nästa bild ser vi att det bildats hål i stickningen. Det åstadkoms genom att man gör ett omslag med garnet runt stickan och sedan stickar ihop två maskor med varandra.

 

Och denna bild visar hur mönster kan bildas genom att man stickor ihop två maskor samtidigt som man ökar en maska intill. Sticka ihop maskor kan man göra på två sätt. Antingen lyfter man en maska, stickar nästa och drar sedan den lyfta maskan över den stickade. Då kommer maskan att luta åt vänster. Om man i stället stickar ihop två maskor samtidigt kommer maskan att luta åt höger. Detta kan man förstås också utnyttja när man skapar mönster.

Slutligen några ord om flerfärgsstickning. Använder du två eller flera färger kan du skapa de mest fantastiska mönster. Viktigt är att lära sig att handskas med flera trådar samtidigt. Ofta låter man den ena tråden löpa över endast pekfingret medan de bakre tråden löper över både pek- och långfingret. Därefter gäller det att lära sig att hålla den lösa tråden lagom lös, så att arbetet inte stramar på baksidan. Man bör heller inte låta den lösa tråden hänga fritt i alltför långa partier. Blir det mer än 3-4 maskor bör man vira den runt den andra.

Här är exempel på två relativt enkla tvåfärgsmönster som ändå är väldigt dekorativa.

Och vill man riktigt slå på stort kan man satsa på ett par Porjusvantar!

Vill du lära dig mer om stickning så finns det flera gäng runt stan som träffas regelbundet och har stickkafé. Dit är man välkommen även som nybörjare för att fika, sticka och umgås.