Miljönär

Vi är stolta över att kunna berätta att flera av oss hantverkare i Handelsgården har blivit utsedda till Miljönärer!

Vad är då det? Så här skriver Avfall Sverige på sin hemsida:
Vill du bli rik på att laga, låna och återanvända ska du handla som en Miljönär! Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till hållbar konsumtion. Genom märkningen vill man uppmärksamma alla som gör det möjligt att laga, låna, återanvända eller att på annat sätt minska avfallet.

Och vad är då Avfall Sverige?
”Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är: Det finns inget avfall! Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Märkningen Miljönär-vänlig är ett led i detta arbete.” Citerat från Avfall Sveriges hemsida.

Vi på Handelsgården som är utsedda till Miljönärer nu, tack vare att vi arbetar med återanvändning i vårt hantverk:

Fingerborgen
Dote skinnverkstad
Sebbfolk/Formera
Agraff design
Bok & Box
Annes väv