Träslag

Trä är ett levande och allsidigt material som finns i riklig mängd i vårt land. Men de olika träslagen skiljer sig åt både till utseende och till egenskaper. Här presenteras flera av de träslag som kan finnas i våra trakter.

Bilder från Gott Virke

Al är mjukt och används till träskobottnar, bastuinredningar och möbler

Alm är hårt och rötbeständigt. Det används till faner, möbler, båtvirke.

Asp är mjukt och används bland annat till tändstickor

Björk är rätt hårt och segt och används bland annat till möbler, faner, plywood och golv

Ek är hårt och dessutom rötsäkert och används till möbler, faner, golv, båtar mm

Furu är medelhåret och kärnvirket är rötbeständigt. Används till möbler, faner, träinredningar, fönster, konstruktionsvirke, båtvirke

Gran är medelhårt och elastiskt och används till konstruktionsvirke, rundhult, emballage, lock på stråkinstrument 

Lind är mjukt och används till skulpturer och sniderier.

Lärk är hårt och bra mot röta. Används till snickerier, båtvirke, rundhult

Lönn är hårt och används till möbler, faner, stråkinstrument (hals, sargar, botten och stall)

Rönn är hårt och segt. Det används till verktygsskaft, räfspinnar, tunnband, hjulekrar

Sälg är mjukt, segt, böjligt och lättkluvet och har använts till husgeråd, svepaskar och skaft. Rötterna har använts till korgflätning.

Källor: Gott Virke och Wikipedia

HÄR kan du läsa mer om träets olika egenskaper