Om Bokbinderi

Handinbundna skrivböcker
Handinbundna skrivböcker

På lördag den 26 november har du möjlighet att se hur bokbinderi går till! Då kör vi en temadag med temat ”Bokbinderi och böcker”. Så här beskriver vår delägare och bokbindare Åsa Bergqvist (hennes företag heter Bok & Box) sina planer för dagen:

Som handbokbindare idag kan man arbeta med många olika saker. I min verksamhet blandas renovering av äldre/trasiga böcker med till exempel tillverkning av egna produkter, viss kursverksamhet samt vad man skulle kunna kalla pyssel och mycket mer. Hela tiden finns det med en känsla för och kunskap om materialen, främst papper klister och lim. Även om allt utvecklas med tidens gång så är många tekniker mycket gamla och de konstgjorda materialen få. Att återbruka material känns viktigt idag och det är kul att kunna använda till exempel tyger som är från 1900-talets mitt i mina produkter eller tapeter och tidningspapper med vackra bilder till workshops där det ska skapas med papper.

På lördag den 26:e nov kommer jag att visa ett urval av tekniker som jag använder i mitt arbete. Man kan även få prova på att göra ett enkelt häfte eller kanske prova vika en ask i origami. Välkommen!

Noteringsblock med penna
Noteringsblock med penna