Hjälp gatubarnen i New Delhi

papperskasse

Dessa papperskassar är gjorda av återanvända indiska dagstidningar och snören av jute.  De tillverkas av en icke-statlig organisation vars syfte är att ge skydd och utbildning åt gatubarn i New Delhi. Organisationen startades 2004 av före detta gatubarn som ville ge tillbaka något som tack för den hjälp de själva fått att ta sig ifrån en hemsk tillvaro på gatorna. Man tillverkar papperskassar samt föremål av jute och kan genom inkomsterna av denna produktion ta hand om upp till tretton gatubarn och ge dem ett hem och utbildning.

Vi säljer dessa fina kassar i vår butik och hela försäljningssumman går tillbaka till gatubarnen i New Delhi.